Diễn đàn - Giải đáp thắc mắc
  • Ảnh minh họa

Hỏi - Đáp về Đại hội Đoàn các cấp

 
Năm 2012, năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần X nhiệm kỳ 2012 – 2017, Ban Biên tập Website Tỉnh Đoàn xin giới thiệu một số tình huống liên quan đến Đại hội Đoàn các cấp.

 
Hỏi: Đại hội Đoàn cơ sở triệu tập 90 đại biểu. Đến giờ khai mạc chỉ có 55 đồng chí có mặt. Trong trường hợp này có tiến hành khai mạc Đại hội được không?

 
Trả lời: Mục 1, điều 9, chương II, Điều lệ Đoàn quy định: “Đại hội, hội nghị đại biểu và các hội nghị của Đoàn chỉ có giá trị khi có ít nhất hai phần ba số đại biểu được triệu tập thay mặt cho ít nhất hai phần ba số đơn vị trực thuộc tham dự”; vì vậy, trong trường hợp này Đại hội chưa thể khai mạc được vì 55 đồng chí có mặt chưa đảm bảo nguyên tắc “có ít nhất hai phần ba số đại biểu được triệu tập” có mặt tại Đại hội (phải có ít nhất 60 đại biểu có mặt). Trong trường hợp nếu có 60 đại biểu có mặt (thỏa mãn 1 điều kiện) đến dự, nhưng nếu chưa đại diện “cho ít nhất hai phần ba số đơn vị trực thuộc” thì Đại hội cũng không thể tiến hành được.
 
Câu hỏi: Những đoàn viên không có hoặc mất Thẻ đoàn viên thì có đủ tư cách tham dự Đại hội Đoàn các cấp không?

Trả lời: Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn quy định: “Thẻ đoàn viên có giá trị chứng nhận tư cách đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thống nhất phát hành...Thẻ đoàn viên được dùng để đăng ký tham gia sinh hoạt Đoàn tạm thời và xuất trình khi cần”.

Quy định như vậy không có nghĩa là những đoàn viên không có thì “Không đủ tư cách đoàn viên”. Mục 5, điều 7, chương II, Điều lệ Đoàn quy định: “Đại biểu dự Đại hội phải được Đại hội biểu quyết công nhận tư cách đại biểu. Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội không được bác bỏ tư cách đại biểu do cấp dưới bầu, trừ trường hợp đại biểu bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên mà chưa được quyết định công nhận tiến bộ”; vì vậy, nếu đoàn viên không có thẻ đoàn viên nhưng vẫn được Đại hội công nhận đủ tư cách đại biểu thì vẫn được tham dự Đại hội.
 
Câu hỏi: Nguyễn Thị H là sinh viên của trường Đại học Bình Dương; bên cạnh đó, H tham gia tích cực trong các hoạt động Đoàn tại nơi cư trú. Tại Đại hội Đoàn xã, đồng chí H được tín nhiệm đề cử bầu vào Ban Chấp hành Đoàn xã; khi chốt danh sách bầu cử, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã báo cáo với Đại hội đồng chí H đang là đoàn viên của Đại học Bình Dương, nên không thể tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn xã và Đại hội đã thống nhất không đưa H vào danh sách bầu cử.

Đại hội Đoàn xã làm như vậy có đúng không? Tại sao không cho đồng chí H tham gia Ban Chấp hành Đoàn xã khi H vẫn tham gia đầy đủ, tích cực và có nhiều đóng góp trong các hoạt động ở địa phương, được rất nhiều đoàn viên thanh niên tín nhiệm?

Trả lời: Khoản 5, mục VI, phần thứ nhất, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn quy định: “Đoàn viên có nhiệm vụ tham gia các hoạt động Đoàn ở địa bàn dân cư hoặc nơi cư trú. Khi tham gia sinh hoạt, hoạt động của Đoàn tại nơi cư trú, đoàn viên được tham dự và đóng góp ý kiến tại Đại hội, hội nghị của chi đoàn. Trường hợp cần thiết về công tác cán bộ, nếu có tín nhiệm để bầu vào các cơ quan lãnh đạo thì phải chuyển hồ sơ đoàn viên về nơi đó trước khi được bầu”. Như vậy, nếu như trước Đại hội đồng chí H chưa chuyển sinh hoạt và hồ sơ về Đoàn xã thì Đại hội Đoàn xã quyết định như vậy là đúng.
 
Câu hỏi: Trong Đại hội đại biểu của một Đoàn cơ sở, Đoàn Chủ tịch Đại hội nhận được đơn xin ứng cử của một đoàn viên (hiện đang sinh hoạt tại 1 chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở đó) xin ứng cử vào Ban Chấp hành khóa mới. Xử lý vấn đề này như thế nào?

Trả lời: Theo mục 2, điều 3, chương I, Điều lệ Đoàn quy định: Đoàn viên có quyền được “Ứng cử, đề cử và bầu cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn”; mục III, phần thứ nhất, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn quy định: “Đoàn viên có quyền ứng cử để bầu vào Ban Chấp hành các cấp của Đoàn, dù đoàn viên đó là đại biểu hay không là đại biểu của Đại hội. Đoàn viên không phải là đại biểu của Đại hội, ứng cử vào Ban Chấp hành từ cấp huyện và tương đương trở lên phải gửi đến Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội đơn xin ứng cử, sơ yếu lý lịch và nhận xét của Ban Chấp hành cơ sở Đoàn nơi đoàn viên đang sinh hoạt, chậm nhất 15 ngày trước khi đại hội”. Như vậy, đồng chí trên hoàn toàn có quyền ứng cử vào Ban Chấp hành khóa mới, việc có đưa đồng chí vào danh sách bầu cử Ban Chấp hành khóa mới hay không là do Đại hội quyết định.

Trích từ: Tạp chí công tác xây dựng Đoàn (DT)
 
 
Các tin đã đưa

 Phản hồi

Chưa có phản hồi nào cho bản tin này.

 Gửi phản hồi

Dữ liệu bắt buộc với các trường đánh đấu (*)
Họ và tên (*)  
Email (*)    
Điện thoại
Địa chỉ
Nội dung phản hồi (*)  
Liên Kết
05176996

BAN BIÊN TẬP
Nguyễn Phạm Duy Trang (Trưởng Ban) Trần Thị Diễm Trinh (Phó Ban) Lê Tuấn Anh (Phó Ban)